Czy anime to bajki dla dzieci?

Często takie twierdzenie wywołane jest przez sam fakt, że anime to filmy rysunkowe, co automatycznie narzuca skojarzenie ich z twórczością dla dzieci. Istotnie, istnieje szereg produkcji skierowanych typowo do najmłodszych widzów, jednak jest też dużo anime skierowanego do starszej młodzieży, czy tylko nawet do dorosłych. Filmy te często zawierają fabułę porównywalną z normalnymi produkcjami, a czasem nawet ich głębia przewyższa tę spotykaną w tradycyjnym kinie. Również kreska jest tam „dorosła”, często są to ambitniejsze filmy mające na celu wywołać pewną refleksje w odbiorcy pomimo prostej na pierwszy rzut oka formy. Odpowiedź na to pytanie nie jest więc taka prosta i oczywista.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.